Tillsammans bygger vi Göteborg

Skapad: 28 november, 2014

Göteborg behöver fler hyresrätter och vi på Familjebostäder planerar och bygger just nu rekordmånga nya bostäder, och kanske får vi även möjligheten i Frihamnen.

Idag tog Älvstrandens Utveckling det slutgiltiga beslutet om vilka bolag som får vara med och bygga första etappen av Frihamnen. Förvaltnings AB Framtiden är ett av de bolag som får vara med och inleda utvecklingen av Frihamnen. Koncernen kommer kunna bygga cirka 540 hyresrätter och 270 bostadsrätter den första etappen.

Att få vara en del av utvecklingen i Frihamnen är extra roligt eftersom det finns tydliga krav på en socialt blandad miljö. Familjebostäder har sedan starten av bolaget för snart 65 år sedan alltid arbetat med den sociala dimensionen. Det är viktigt att man trivs med sitt boende hos oss. Vi pratar ofta om att våra hyresgäster ska ha en trivsam livsmiljö. Med ordet livsmiljö menar vi att boendet har så stor betydelse i våra liv att det är för snävt att bara tänka ”lägenhet”. Man lever ett liv i en stadsdel, ett område, på en gård och i ett hus. Var detta liv finns har stor betydelse. Många kan välja fritt, men inte alla. Men oavsett detta ska alla ha en trivsam livsmiljö. Med alla våra erfarenheter kring detta, är vi mycket nöjda med att det nu finns en möjlighet att utveckla något nytt, spännande och bra i Frihamnen.

Under 2017 planeras den första detaljplanen vara klar och därefter kan byggstart ske.

Läs hela beslutsunderlaget

Tillbaka till årsarkivet