Ta del av en delande stadsdel

Skapad: 15 december, 2016

rechallenge

På Stortorpsgatan vid Gråberget finns ett gammalt slakteri som är nedlagt sedan länge. Lokalen bara väntar på att få tas i bruk. 300 kvadratmeter ger förutsättningar för att en rad verksamheter kan samexistera.

Som en del av projektet Re:Challenge, som startade i oktober och fortgår till i början av nästa år, utreds för närvarande hur lokalen på Gråberget kan användas som ett återbrukscentrum. Målet är att skapa en verkstadsliknande miljö som uppmuntrar till delning av kunskap och idéer.

Uppdragsgivaren i projektet är Familjebostäder tillsammans med organisationen Miljöbron. Till hjälp i projektet finns studenter från olika utbildningsområden som för dialog med boende.

Olivia Sandström är en av sex studenter som just nu genomför dialogarbete med Majornabor. Bland annat gjordes en knacka-dörr-undersökning  i november där idéer och tankar från boende samlades in. Exempel på idéer som inkom var återbruk, lånepool, cykelkök, kurs i drejning och re-designverkstad.

– Överlag har vi fått mycket positiv respons från de boende. Det märks att många, redan är hemma i ”tänket” om delningsekonomi, säger Olivia Sandström, student i miljöekonomi på Handelshögskolan i Göteborg.

I januari 2017 kommer studentgruppen presentera ett förslag på hur återbrukslokalen ska användas, baserat på medborgares intressen.

– Jag hoppas att återbrukslokalen blir en träffpunkt där människor kan skaffa nya vänner och utbyta kunskap med varandra. Jag hoppas också att Göteborg blir en mer delande stad framöver, säger Isabelle Guselin, projektledare på Miljöbron.

Vill du vara med?
Idéer och tankar kring användningsområden tas tacksam emot. Du kanske rent av vill vara med och driva verksamhet eller hjälpa till i lokalen? Hör av dig till: rechallenge.majorna@gmail.com

Tillbaka till årsarkivet