Selma stad uppmärksammas av Sveriges Arkitekter

Skapad: 23 januari, 2019

Detaljplanerna för Selma Lagerlöfs Torg och Litteraturgatan har nominerats till planpriset 2018. I projektet Selma stad arbetar flera av Framtidenkoncernens bolag med att uppfylla planernas innehåll tillsammans med andra byggaktörer.

Detaljplanerna innebär att stadsdelen utvecklas med 1 700 nya bostäder, idrottshall, handelshus, stadsdelshus med rum för kultur, torg och Selma Lagerlöfs parkstråk. För att stimulera, utveckla och ge spridning åt goda exempel delar Sveriges Arkitekter en gång om året ut Planpriset för god svensk samhällsplanering eller stadsbyggnad.

Juryn lyfter i motiveringen till nomineringen fram vad arbetet inneburit och vad planerna ska bidra till att skapa och utveckla i ett socialt utsatt område:

Medborgardialog, kompletterande bebyggelse samt upprustade parker och torg har vänt en socialt negativ utveckling i miljonprogramsområdet Backa i nordvästra Göteborg. Stadsbyggnadskontoret har, tillsammans med stadsdelsförvaltningen, det allmännyttiga bostadsbolaget Framtiden med flera, drivit en omfattande omvandling i samarbete med boende, polis, föreningsliv och fastighetsägare.

Familjebostäder och Poseidon äger många hyreslägenheter i området och kommer tillsammans att få ytterligare närmare 800 nya hyresrätter, som byggs av Framtiden Byggutveckling.

– Planen för Litteraturgatan har tidigare premierats för att bättre nyttja ytorna längs vägen och bygga kvartersstad med variationsrik arkitektur och en klassisk kvartersstruktur. Nu ser vi fram emot att förverkliga det, säger Mattias Ström, projektchef på Framtiden Byggutveckling.

I första etappen vid torget bygger Framtiden Byggutveckling för Familjebostäder.

– Roligt med uppmärksamhet för en stor och spännande omvandling av en stadsdel. Just nu förbereder vi för byggstart av över 230 hyresrätter och äldreboende nära torget och parken, säger Marie Dellve, projektchef på Framtiden Byggutveckling.

Läs mer på arkitekter.se

Tillbaka till årsarkivet