Vad händer med renoveringarna på Siriusgatan?

Just nu pågår inget arbete i området. Det beror på att våra planer på att renovera badrummen i samband med stambyte, prövas av domstol. Besked om hur vi kan komma vidare kommer under hösten.

Hur ser tidplanen ut?

Vi är klara med den utvändiga renovering av alla hus i nedre delen av området. Tak, fasader och fönster är nya och fina. Vi hade tänkt fortsätta att göra samma sak i det övre området. Men badrummen och stammarna i det nedre området är i stort behov av renovering, därför har vi valt att ta dessa först. Vi gör klart allt där innan vi fortsätter till den övre delen av Siriusgatan. Vi vet inte hur lång tid detta tar och kan därför inte säga när det är dags för det övre. Men det handlar om ett antal år, ca 5 år.

Varför klinker och kakel i badrummen?

Familjebostäder vill renovera badrum med den standard som vi tycker är bäst, klinker på golven och kakel på väggarna. Det är många som flyttar till oss, flyttar från oss och kvaliteten behöver hålla över tid. Det är en standard som många efterfrågar och vi vill att det ska vara lika fint oavsett i vilket område man bor. Eftersom inte alla hyresgäster i etapp 1 godkände våra planer, prövade Hyresnämnden vårt ärende. De godkände inte våra planer och vi låter därför nästa instans, Svea hovrätt, göra sin prövning.

Hur mycket höjs hyran?

Hyreshöjningen är inte klar. Vi förhandlar med Hyresgästföreningen efter vi har fått ett beslut från Svea hovrätt. Men oavsett vilken höjning det blir kommer den att göras stegvis under ett antal år. Vi ska göra allt vi kan för att alla ska känna sig trygga med att kunna bo kvar.

Har du fler frågor?

tisdagar kl. 16.00-18.00 under april och maj månad kommer personal från Familjebostäder att befinna sig i visningslägenhet på Siriusgatan 76 för att svara på frågor om vad som händer på Siriusgatan. Välkommen!

Du är också välkommen att kontakta våra ombyggnadssamordnare via vår växel på telefonnummer: 031-731 67 00 eller via e-post:
Diana Sjöström, ombyggnadsamordnare diana.sjostrom@familjebostader.se
Joseph Najm, ombyggnadssamordnare joseph.najm@familjebostader.se

Välkommen till vår visningslägenhet på Siriusgatan 78!