Historia

Familjebostäder har rötterna i 1950-talet, ett årtionde som präglades av tillväxt, utvecklingsoptimism och förhoppningar på det framväxande folkhemmet. Men också av trångboddhet, fattigdom och dass på gården. Det var här, i brytningen mellan det gamla och det nya Sverige som bolaget bildades.

Uppdraget var att ge göteborgarna anständiga hem, moderna bostäder med värme, rinnande vatten och badrum. Den nya staden byggdes i Högsbo, Kortedala, Guldheden. Småningom blev byggandet storskaligare, med rationella metoder och högt tempo. Biskopsgården, Tynnered, Bergsjön och de övriga miljonprogramsområdena uppfördes.

Under 60- och 70-talen revs delar av Göteborg. Men grävmaskinerna fick inte fortsätta in i Majorna och Kungsladugård. Göteborgarna ville behålla landshövdingebebyggelsen och Familjebostäder fick nu uppdraget att köpa fastigheter med cirka 6 000 lägenheter, renovera och modernisera. Ett jätteprojekt som räddade kvarteren och gav hela stadsdelen nytt liv.

För oss har dialog och social hållbarhet varit en del av uppdraget ända sedan 1950-talet. Vår historia är en berättelse om utveckling, modernisering och nybyggnad i hus och områden där människor redan bor. Människan – hyresgästen och göteborgaren – kommer alltid att vara en högst närvarande kraft i Familjebostäders verksamhet.

Vill du veta mer om vad vi har åstadkommit genom åren? Läs mer om vår historia som du hittar i menyn.