Alla nyheter 14 februari 2022

Vi summerar året i vår årsredovisning

I årsredovisningen kan du läsa om det ekonomiska resultatet för verksamhetsåret 2021 men också om många av de aktiviteter och satsningar som präglade förra året. Här finns glimtar från våra hyresgäster och kollegor, renoverade hus och helt nybyggda, konstverk och vardagsförvaltning.

Bläddra i årsredovisningen

Liksom förra året hållbarhetsredovisar vi tillsammans med resten av Framtidenkoncernen. Framtidenkoncernens års- och hållbarhetsredovisning kan du läsa här.