Alla nyheter 14 March 2022

Vi skapar morgondagens hem – även för fåglar

Vi skapar morgondagens hem – trivsamt, tryggt och klimatvänligt tillsammans med göteborgarna. Så lyder vår nya vision, men hur långt kan man egentligen stretcha den? Åtminstone till fåglarnas rike, blir nog svaret om man frågar Familjebostäders medarbetare i Bergsjön.

Det råder en stor brist på naturliga bohål för fåglar. Eftersom vi tar bort mycket död ved ur skogarna saknar de boplatser. Det märks dels på att sädesärlor, gärdsmygar och rödhakar. Därför passar nu medarbetarna i Bergsjön på att damma av de gamla fågelholkarna för att istället sätta upp dem i den omkringliggande skogen.

I linje med vår nya vision hoppas vi fåglarna i skogen kring Bergsjön får nya trivsamma, trygga och klimatvänliga hem. Och kikar man på statistiken så ska det nog inte vara några problem, nyuppsatta holkar brukar nämligen få häckande fåglar i 80-90 procent av fallen.