Alla nyheter 09 June 2023

Vi hjälper högstadieelever att klara betygen

I Tynnered erbjuder vi på Familjebostäder en ny variant av feriejobb som heter Pluggjobb. Här har högstadieelever som riskerar att inte klara sina betyg i behörighetsgivande ämnen, (tidigare kärnämnen) inför gymnasiet en möjlighet att komma i kapp.

Pluggjobb betyder att eleverna studerar på förmiddagen och arbetar i utemiljön på Familjebostäders gårdar under eftermiddagen. Det ger motivation att fokusera på studierna och viktiga erfarenheter för framtida arbetsliv.

Eleverna handleds av pluggcoacher som till vardags är lärarstudenter och beteendevetare. Vi har hunnit pröva metoden under sommarlovet, höstlovet och påsklovet med 10 elever vid varje tillfälle. Alla elever har var varit nöjda efter sina jobbperioder och har tyckt det varit värt att missa loven för att komma i kapp med skolarbetet.