Alla nyheter 02 May 2022

Våra gamla träd får nytt liv

Vi har 5500 träd i våra områden och för att säkerställa att de mår bra så vårdas de regelbundet av våra utemiljöspecialister, som nu ser över trädbeståndet kring Merkuriusgatan i Bergsjön.

Trädbeståndet kring Merkuriusgatan är numera likåldrigt och den hårt utnyttjade marken gör att det inte blir någon spontan succession. Genom att ersätta de träd i lite sämre kondition med nya friska träd hoppas nu utemiljöspecialisten Hanna Bäck få i gång växtbädden och rädda de gamla tallarna.

-Det är de stora och friska träden som gör mest ekosystemnytta och här har vi redan träd som vi kan få i gång om vi jobbar med växtbädden. Genom att plantera in dungar med ungträd av tall, samt fälla några av de björkar som skuggar de stora tallarna så kan vi förstärka växtbädden. Björkarna som fälls blir hem för insekter och ersätts med nya lägre Körsbärsträd som inte konkurrerar med tallarna, säger Hanna Bäck.