Alla nyheter 31 October 2022

Vad tycker du? – Dina åsikter räknas

Sista svarsdag för årets hyresgästenkät är den 14 november. Du har väl inte missat att svara? Annars har du fortfarande chansen att hjälpa oss att utvecklas och bli ännu bättre.

Svaren är mycket viktiga för oss, de ger oss en bild av vad som fungerar bra och vad som behöver utvecklas. Det är du som vet bäst vad ni behöver där du bor. Vi vill därför uppmana dig som får enkäten att ta chansen att säga vad du tycker om vår service och vår fastighetsförvaltning.

Det är hälften av våra hyresgäster som får den. Om du svarade förra året, kommer alltså ingen enkät detta år. Enkäten skickas ut via mejl till dig som registrerat din mejladress.