Alla nyheter 21 February 2023

Uthålligt arbete nyckel för minskad klimatpåverkan

På Familjebostäder arbetar vi hela tiden aktivt för att minska vår miljöpåverkan. Förra året minskade vi våra koldioxidutsläpp med 1 100 ton.

– Trenden är tydlig, vår energiförbrukning minskar från år till år och därmed även våra koldioxidutsläpp. Förra året tog vi ett större kliv än vanligt mot våra mål, vilket såklart är jätteroligt. Vi arbetar hela tiden för att göra våra hus mer energieffektiva. Vi isolerar, byter fönster och mycket mer, säger Karolin Södermark, miljöcontroller på Familjebostäder.

Vi beräknar våra koldioxidutsläpp utifrån fjärrvärme, el och drivmedel. Mellan 2021 och 2022 minskade vi våra utsläpp från cirka 13 000 ton koldioxid till 11 900 ton. Det motsvarar utsläpp från 580 000 mils bilkörning

Att minska vår klimatpåverkan står högt på agendan och är ett långtgående arbete, sedan 2018 har vi minskat våra koldioxidutsläpp med 18 procent.

Det är fjärrvärmen som värmer upp våra hus som står för majoriteten av utsläppen. Där har vi bland annat tilläggsisolerat vindar, bytt ut gamla fönster mot nya och satsat på vattensparprojekt för att minska varmvattenförbrukningen.

– Vi arbetar både med beprövade sätt för att minska våra utsläpp men vi testar också nytt, säger Karolin Södermark

Till exempel testar Familjebostäder på några adresser en AI-lösning för att optimera husens värmeförbrukning.

Vi arbetar också för att hitta mer effektiva sätt att isolera våra landshövdingehus. I Majorna-Kungsladugård testar vi nytt genom att tilläggsisolera husen från insidan. Det projektet kommer utvärderas under året och förhoppningen är att liknande lösningar ska bli verklighet på fler ställen.

Våra solceller är också en viktig del i vårt arbete för minskad klimatpåverkan. Under förra året ökade vår solenergiproduktion ytterligare och enligt ett koncerngemensamt beslut ska alla tak där det är möjligt kläs med solceller fram till år 2030.