Alla nyheter 28 September 2023

Unga visar sin stad i bild på Bokmässan

Foto: Peter Kvarnström/Göteborg & Co

Under Bokmässan visas utställningen Vår stad – ett fotoprojekt där högstadieelever skildrar sin stad. Fler än 500 niondeklassare i Göteborg har bjudits in att bidra med fotografi och text.

Projektet har hämtat inspiration från Göteborgs 400-årsfirande under 2023 och ett av Bokmässans teman för året är Staden – att utforska staden ur flera olika vinklar, från stadsplanering och framtid till staden som litterär, och nu fotografisk, skådeplats. 

Vår stad syftar till att engagera en stor grupp ungdomar i Göteborg att bli medskapare till den kollektiva berättelsen om staden. Samtidigt blir de en del av Bokmässan.

FAKTA

Vår stad är ett samarbete mellan Bokmässan, Hasselbladsstiftelsen och Familjebostäder.