Alla nyheter 31 oktober 2022

Tre år av att trygghetssäkra våra fastigheter i Bergsjön

Att inventera 211 trappuppgångar och källare utifrån ett trygghetsperspektiv och vidta åtgärder för att uppnå Trygghetssäkrade fastigheter är ett långsiktigt arbete som lätt faller i skymundan. Men när strålkastarna nu riktas mot insatserna som hittills utförts så kan vi stolt berätta att vi bland annat hunnit installera över 500 säkerhetsdörrar och 3000 närvarostyrda lampor.

Trygghetssäkrade fastigheter är en del av strategin i Framtidens superförvaltning som tillsammans med Framtidens stadsutveckling ska göra Göteborg till en stad utan särskilt utsatta områden. Strategin sträcker sig från 2020 – 2025, men redan 2019 började Blerim Alija, som är teknisk förvaltare hos Familjebostäder i Bergsjön, att förbereda inför det kommande arbetet.

– Jag började med det 2019, och satte upp riktlinjer för vilka insatser vi skulle göra. Förra året tog vi hit en certifierad firma som arbetar med att trygghetssäkra fastigheter. De besiktigade två av våra fastigheter och tog fram kriterier som man behöver uppfylla, så som närvarobelysning, ommålning av trapphus, bra utebelysning, dörrar med glas för ökad insyn, brytskydd på dörrar till allmänna utrymmen. De linjerade bra med våra ursprungstankar och vi följer deras checklista, säger Blerim.

I de allmänna utrymmena installeras nya dörrar med glasruta som ger ökad insyn.

En långsiktig satsning för att öka tryggheten

Bortsett från att byta dörrar och belysning så har mycket annat hunnits med de senaste 3 åren. Bland annat så har fler än 100 trapphus målats om och nya moderna passersystem har installerats i cirka 80 trapphus. Vissa åtgärder görs systematiskt och vissa efter behov, uppmärksammas det exempelvis att det finns undangömda och mörka partier så öppnar man upp och belyser.  

-De fysiska insatserna är inte en garant för att människor ska känna sig säkra, men de är nödvändiga komponenter. Genom de insatserna som nu görs vill vi att våra hyresgäster ska känna sig trygga i och runt sin bostad i en lång tid framöver, säger Blerim.

Trygghetsindexet i förra årets hyresgästenkät ökade med 3,7 procentenheter i Bergsjön. Det återstår ännu att se vad resultatet i årets hyresgästundersökning kommer att visa. Resultatet presenteras i slutet av november.

Arbetet med att trygghetssäkra Bergsjöns fastigheter beräknas vara klart år 2024.

Läs mer om superförvaltningen och Framtidens stadsutveckling