Alla nyheter 26 November 2021

Toppresultat på kundenkäten

Ett stort och varmt tack till alla våra hyresgäster som har tagit sig tid att svara på årets kundenkät! Alla synpunkter är alltid väldigt värdefulla för oss. De hjälper oss att bli ännu bättre.

Men innan vi blickar framåt smälter vi just nu det fina resultat vi har fått. Svarsfrekvensen är den högsta på länge, det så kallade serviceindexet likaså, dessutom har vi fått goda betyg på produktindex. Sett utifrån att vi under detta år har varit tvungna att förhålla oss till restriktioner på grund av Covid-19, kan vi inte annat än att konstatera att många hyresgäster är väldigt nöjda med sitt boende hos Familjebostäder.

Vi kan dock se att svaren i årets enkät är en aning påverkade av våra försiktighetsåtgärder för att bidra till en minskad smittspridning. Betygen för kontaktmöjligheter med oss, felanmälan och omhändertagandet av felanmälningarna har minskat lite. Samtidigt har många andra betyg för vår skötsel av gemensamma utrymmen ökat ordentligt, likaså den sammantagna upplevelsen av vår utemiljö. Men vi vill särskilt lyfta att många är så markant mer nöjda med den upplevda tryggheten, i sin fastighets olika utrymmen, inte minst förråden.

Lite kortfakta:
Svarsfrekvens: 64% (62,7%)
Serviceindex: 79,2% (78,9%)
Produktindex: 75,3% (74,8%)

I parantes resultaten från 2020.

Vi kommer att återkoppla resultatet nedbrutet för alla våra lokala områden och minst kommer vi att detaljstudera enkäten för att landa i vad som kan förbättras.