Alla nyheter 20 december 2022

Ta hand om avfallet i jul

Sortering av avfall vid återvinningsstation. Foto: Frida Winter, Gbg Stad

Julen innebär inte bara lugn och ro. På återvinningsstationer och i soprum så kan det bli full rulle för vår personal och alla miljöarbetare som samlar in avfall, efter helgernas festligheter.

Att sortera sitt avfall är något som svenskarna är bra på jämfört med många andra europeiska länder, men avfallet behöver minska och av det som uppstår måste mesta möjliga återvinnas.

Varje svensk gav under 2021 upphov till 475 kg avfall och av detta hamnade ungefär hälften i vanliga soppåsen för restavfall. Enligt Avfall Sveriges statistik för 2021 minskade vi vår återvinning av material under 2021 medan utsorteringen av matavfall ökade jämfört med tidigare år.

Julen är en tid som alstrar mycket avfall och vi vill gärna slå ett slag för att lägga lite extra fokus på återvinning nu. Det kan även vara bra att ha lite tålamod med att tömma sitt papper och emballage då kärl för dessa snabbt blir fulla under julhelgen.

Tips för julavfallet:

– Kartonger, wellpapp och julklappspapper läggs i kärlet för Pappersförpackningar.
Viktigt! Vik ihop kartongerna så får det plats mycket och tömningen underlättas.

– Frigolit sorteras i kärl för Plastförpackningar.

– Sillburkar sorteras liksom alla glasburkar och flaskor i kärl för Glas (färgat eller ofärgat).

– Locken från sillburkarna läggs i Metallförpackningar.

– I soppåsen för restavfall läggs: julgranskulor, glitter, snören samt kuverten som julkorten låg i.

Tack för att du sorterar ditt avfall!

Foto ovan: Frida Winter, Göteborgs Stad