Alla nyheter 08 juli 2021

Sommarentreprenörer i Tynnered

Förutom fler sommarjobbare än tidigare erbjuder Familjebostäder i sommar ytterligare ett antal ungdomar chans till entreprenörsjobb i Tynnered. Satsningen är en del av ett nytt samarbete mellan Stena Fastigheter, Volvo Cars och Familjebostäder där alla parter tar fram extra sommarjobb för att locka fram deltagarnas kreativitet och inre drivkrafter.

– Att låta ungdomarna utveckla sina entreprenörsförmågor bidrar förhoppningsvis till att fler kan hitta sin väg till vad de vill göra i livet. Samtidigt får de nya kontakter och erfarenheter. Hos Familjebostäder handlar det om 15 ungdomar boende i Tynnered med omnejd som får utveckla sina förmågor samtidigt som de bidrar till att jobba med trygghetsfrågor, berättar Thomas Samuelsson, distriktschef i Tynnered.

– Ungdomarna får lära sig att identifiera utmaningar, tänka nytt och hitta lösningar, planera, nå ut, genomföra, och ta ansvar för sina projekt. Fokus ligger på att involvera de boende kring hur de upplever tryggheten i området och vad som kan förbättras.

Genom processen har deltagarna en handledare till sin hjälp. De uppmanas att reflektera över sitt arbete och fundera på vilka lärdomar de kan dra. Syftet är att de ska öva sin problemlösningsförmåga, att tänka utanför boxen, finna lusten att anta utmaningar och att arbeta målinriktat.

Parallellt med sommarentreprenörerna jobbar 36 ferieungdomar och tre handledare med att ta hand om rabatter, lekplatser, källare, cykelrum och andra utrymmen.