Alla nyheter 27 februari 2024

Solceller i alla väderstreck

Familjebostäder har solceller på allt fler hus i enlighet med ett koncerngemensamt uppdrag. Vi har drygt 100 anläggningar som ger omkring 3 100 kilowatt solceller på våra hus. Vi monterar solceller både på nya och befintliga hus, framför allt på taken.

Under året har vi installerat 6 300 kvadratmeter solceller vilket ger en produktionskapacitet på totalt 11 900 kvadratmeter. Solcellerna ger en förväntad mängd grön el på 2 900 000 kWh per år. Med en egenanvändningsgrad på cirka 40 procent innebär det att vi säljer ungefär 1 700 000 kWh grön el till göteborgarna. 

Vi monterar solceller främst på våra hustak, men vi har även tre mindre anläggningar på fasaderna på Lisa Sass gata på Hisingen och en på Riksdalersgatan i Högsbo. Tack vare solcellerna minskar fastigheternas miljöpåverkan och vårt behov av att köpa el till ventilation, tvättstugor, hiss och övrig fastighetsel minskar. 

En lägenhet använder 2000-4000 kWh/år ren hushållsel, alltså den el hyresgästerna själva köper. Utöver det tillkommer 500-3000 kWh/år av fastighetsel beroende på vilken typ av hus det handlar om.

Näst på tur för solceller är våra nya hus vid Selma Lagerlöfs torg, som blir klara under året.