Alla nyheter 28 April 2021

Snart uthyrning i Selma stad

Omvandlingen av området kring Selma Lagerlöfs Torg är det största som har hänt här sedan torget byggdes 1971.

Ett parkstråk med planteringar, lekplatser och umgängesytor breder samtidigt ut sig längs området. Parallellt med detta planeras för byggnation av båda sidorna av Litteraturgatan (Selma 2) samtidigt som det dessutom planeras för ytterligare byggnation av bostäder norr om torget (Selma 3).

Framtiden Byggutveckling bygger de cirka 240 lägenheterna i husen som Familjebostäder ska äga och förvalta. I maj börjar uthyrningen och första inflytt blir i december. I början av nästa år kan vi välkomna hyresgäster till 20 lägenheter i vårt runda hus på torget (se bild).

I takt med att Selma stad växer fram får de nya gatorna namn utifrån Selma Lagerlöfs böcker. Några av de nya gatunamnen är Dunfins Gata, Charlotte Löwenskölds Gränd och Havssilvers Gränd.