Alla nyheter 23 June 2021

Snart invigs Bergsjöns nya parkourpark

Mellan hus och tallar växer en parkourpark fram vid Merkuriusgatan i Bergsjön. Det är Chalmerstudenter och sommarjobbare som tillsammans bygger det som arkitektstudenterna har planerat under våren.

– Parkourparken är ett exempel på hur vi vill förädla platser i Bergsjön tillsammans med Bergsjöungdomar, samtidigt som vi ger Chalmers en möjlighet att genomföra riktiga projekt som kommer till stor glädje för Bergsjön, berättar Björn Osbeck, projektledare på Familjebostäder.

– Vi skapar möten mellan Chalmersstudenter och Bergsjöungdomar som förhoppningsvis ger ringar på vattnet i form av förståelse och intresse för vidare utbildning. All kommunikation sker på engelska eftersom studenterna kommer från olika delar av världen.

Projektet är en del i att göra utemiljön i Bergsjön mer levande och lockande. Nya lekplatser och mötesplatser växer fram på olika platser i området. Inhägnaden runt parken tas bort den 9 juli och då är alla välkomna att prova och leka.

– Familjebostäder arbetar aktivt med att utveckla utomhusplatser för spontana träffar och aktiviteter som främjar sociala kontakter mellan medborgarna i Bergsjön, alltid i dialog med hyresgästerna. Under flera år har vi haft ett bra samarbete med Chalmers för att utveckla platser att vara stolt över, säger Karin Jaxmark, affärsutvecklare på Familjebostäder.

Tre Chalmersstudenter i kursen ”Social inclusion” fick i uppdrag att undersöka om det fanns intresse för en parkourbana och i dialog med Bergsjöbor ta fram ett förslag på hur en sådan bana skulle kunna utformas. Nu realiseras idén genom kursen ”Dare to build” – en sommarkurs där arkitektur- och civilingenjörsstudenter från Chalmers har som uppdrag att designa och bygga färdigt ett av projekten från Social Inclusion-kursen. Tillsammans med tio sommarjobbare från Bergsjön bygger de sju arkitekturstudenterna parkourbanan utifrån sina planer och ritningar. Arbetet pågår till den 9 juli då parkourbanan invigs.