Alla nyheter 25 March 2021

Små steg och stora kliv för minskad klimatpåverkan

Genom att delta i Allmännyttans klimatinitiativ har vi åtagit oss att bland annat minska vår energianvändning med trettio procent mellan år 2007 och 2030. Dessutom arbetar vi aktivt med att välja förnybar energi, ställa krav på våra leverantörer och underlättar för våra hyresgäster att leva mer hållbart.

Allt fler av våra hyresgäster har nu möjlighet att återvinna textilier i tvättstugorna. Under förra året samlades det totalt in 82 ton textilier vilket motsvarar ungefär en halv miljon t-shirts.

Under hösten fick drygt 450 lägenheter i Högsbo nya munstycken på kranarna i kök och badrum. Genom mer moderna munstycken blir vattentrycket större samtidigt som det går åt mindre energi.

– Genom det projektet sparar vi ungefär tio procent vatten. Vi byter också ut fordon och maskiner till sådana som är fossilfria, etablerar lastcykelpooler för våra hyresgäster och mycket mer, säger Senir Jalovicic, energisamordnare och projektledare för klimatinitiativet på Familjebostäder.

Familjebostäder fortsätter arbetet med att installera solceller. Under 2021 och 2022 planerar vi att installera solceller med en effekt av cirka 2 000 kW i bland annat Tynnered, Fjällbo Park och Kungsladugård.

Utomhus håller vi koll på våra träd. Vi har hela 5 500 träd som är en fantastisk tillgång. Totalt binder träden 5 000 ton koldioxid per år och renar luften vi andas. Dessutom minskar de översvämningar och skapar skugga på varma sommardagar. Under de kommande tre åren ska vi plantera ytterligare hundra träd.

Det är bara ett av alla projekt med fokus på klimatet som vi har framför oss.

– Vi har också inlett en resa mot mer återbruk där vi vid rivning försöker spara så mycket material som möjligt. Vi jobbar hela tiden för att bli ett än mer miljömässigt hållbart bolag, säger Senir Jalovicic.