Alla nyheter 05 juli 2021

Siriusgatan får ny kostym

Husen på Siriusgatan i Gärdsås i Bergsjön har stått stadigt i femtio år. Nu är de i behov av renovering och Familjebostäder har snart kommit halvvägs med den utvändiga renoveringen.

Totalt handlar det om tolv hus med 1 200 lägenheter. Vi renoverar varsamt och utgår från fastigheternas behov och hyresgästernas önskemål.

Renoveringen är en del av ett större arbete som görs av Familjebostäder tillsammans med andra aktörer i syfte att utveckla hela Bergsjön. Vi vill bidra till att skapa en miljö och tillvaro för våra hyresgäster som är så bra som möjligt. Arbetet sker i nära samverkan och dialog med våra hyresgäster.

– Husen får ny fasad, några av taken får solceller och fönstren byts ut. Samtidigt renoveras balkonger och de som vill får balkongen inglasad. Vi bygger också nya entréer. Hyresgästerna har fått vara med och rösta på fasadernas utseenden, som till exempel har fått teman som kallas sommarhimmel och grönska, berättar Leo Odby, projektchef på Familjebostäder.

Trots att det inte har varit möjligt att bjuda in till varken informationsmöten eller öppet hus under en längre period har dialogen med hyresgästerna fungerat bra.

– Nu när vi har kommit en bit in i projektet vet de som är på tur vad som väntar. Det är en lite stökig tid med ställningar utanför fönstret men de flesta står ut för att de vet hur fint det blir när det är klart. Och många har varit delaktiga i dialoger om både husfärger och konstverk, säger Diana Sjöström, ombyggnadssamordnare på Familjebostäder.

Samtidigt med husrenoveringen får också gårdarna nytt utseende. Vi bygger nya tvättstugor och miljöhus med återvinning på gårdarna som är tillgängliga för många. Dessutom blir det både finare och tryggare med mer belysning, fler mötesplatser och roliga lekplatser. På gavlarna monteras konstnärlig utsmyckning i form av mosaik som hyresgästerna har röstat fram. De olika konstverken och de olika färgerna på fasaderna gör det lättare att orientera sig i området.