Alla nyheter 31 maj 2023

Rent och Snyggt – högst på agendan i Bergsjön

När Familjebostäder i Bergsjön får studiebesök från andra fastighetsägare så hör det inte till ovanligheterna att någon påpekar hur rent och snyggt det är i våra områden. Men så har det inte alltid varit. För 20 år sedan var problemen många och stora.

Sophantering är en fråga som vidrör många väsentliga punkter för ett fastighetsbolag; ekonomi, trygghet och miljö. Desto sämre sophantering, desto mer får fastighetsägarna betala. Och desto mer skräp som hamnar på gatan, desto otryggare upplevs området. Skräp föder skräp, som leder till klotter och skadegörelse, som i sin tur leder till otrygghet.

-Om det står sopor på en plats kan det uppfattas som att det är okej att slänga mer sopor där. Det blir en ond spiral. Just därför är sophanteringsfrågan högst på vår agenda. Det är först efter att vi städat våra områden som vi kan börja jobba med allt det andra, säger områdeschefen Siv Undén.

Ett extra fokus på att hålla Bergsjön rent och snyggt är ett arbete som pågått i drygt 20 år. År 2020 blev det en del av strategin Superförvalting. Då infördes bland annat 24h-åtgärd av skadegörelse och klotter samt Sophantering utan nedskräpning.

Rätt förutsättningar till hyresgästerna

Arbetar man aktivt med sophanteringsfrågan finns det möjligheter att spara stora summor pengar, pengar som man som bostadsbolag kan lägga på annat än just sophantering. Men först och främst måste man som hyresgäst ha rätt förutsättningar, menar Siv.

-Vi som fastighetsbolag har en skyldighet att göra det enkelt för våra hyresgäster att göra rätt. Innan man exempelvis börjar arbeta med nudging så bör man se till att hyresgästerna har rätt förutsättningar. Och är man hyresgäst hos oss i Bergsjön så har man väldigt bra förutsättningar. Här finns miljörum med samtliga fraktioner i nära anslutning alla våra fastigheter, säger Siv.

För 20 år sedan var det i princip ingen av våra hyresgäster i Bergsjön som sorterade sina sopor”

Lika mycket som sopsortering är en fråga som handlar om förutsättningar så handlar också om beteende. Men som med allt annat så handlar det också om tålamod. Och att då och då tillåta sig själv att blicka tillbaka på hur det en gång varit.

-När vi började förvalta fastigheterna här 2004 så var det så pass mycket skräp att vi hade två personer som enbart åkte runt och samlade upp möbler, däck och skräp för att köra till återvinningstationen. Då var det i princip ingen som sorterade sina sopor. Idag är skräpet en fortsatt utmaning i Bergsjön men ser man tillbaka i tiden så har vi kommit en bra bit, det kan vara värt att påminna sig själv om det ibland, säger Siv.

Ett tydligt och exceptionellt exempel på när insatser har lett till att sophanteringen blivit bättre finner vi 2021 då man på Siriusgatan byggde helt nya miljörum och satte upp över 20 papperskorgar på gårdarna. Då ökade betyget i hyresgästundersökningen med 9.4 procentenheter på ett år i indexet Rent och snyggt.

Familjebostäders nya miljörum på Siriusgatan i Bergsjön

Superförvaltning i praktiken

Bergsjön är numera en ren och snygg stadsdel, mycket tack vare strategin Superförvaltning. Men inget vore möjligt utan de som faktiskt ser till så att strategin efterlevs; förvaltningspersonalen.

En av dem är miljövärden Ferdoun som har arbetat i Familjebostäder i Bergsjön i snart 3 år. Varje morgon städar han och hans kollegor i och utanför miljörummen samt sorterar rätt det felsorterade skräpet i avfallskärl. Vissa dagar är tyngre än andra och idag är en sådan dag. Ett av soprummen som Ferdoun dagen innan städat och sprutat med högtryckstvätten är återigen nedskräpad.

-Ofta när vi kommer till miljörummen så är det skräp på golven och utanför står soppåsar som slitits upp av fåglar. Och i vissa avfallsbehållare ligger felsorterat skräp. Det är tydligt att vi behöver arbeta ännu mer med dialog för att få till en beteendeförändring hos hyresgästerna, säger Ferdoun.

Vissa dagar är tyngre än andra menar Miljövärden Ferdoun

Så arbetar Familjebostäder i Bergsjön för att hålla området rent och snyggt:

1. Skräp är högsta prioritet – Två timmar skräpplockning av hela förvaltningsgruppen varje morgon. Är det extra nedskräpat så hjälps personalen åt för att få det rent och snyggt innan de sätter i gång med andra arbetsuppgifter.

2. Det ska vara lätt att slänga rätt – fler miljörum och grovsoprum, tydlig skyltning, nudging och BoBra-skola för nya hyresgäster.

3. Engagerade hyresgäster – På helgerna hjälps ett par kvinnor från föreningen BSL-läxhjälpen åt att städa våra gator och torg. Detta för att bidra med gott exempel till kommande generationer och se till att tryggheten bibehålls.