Alla nyheter 16 February 2022

Nya hyror från första mars

Den tvååriga koncerngemensamma uppgörelsen mellan Framtiden och Hyresgästföreningen om årshyreshöjning är nu inne på sitt andra år. Den första mars 2022 kommer i enlighet med överenskommelsen hyran att höjas med i genomsnitt 1,2 procent.

Hyreshöjningen kommer i år att differentieras. Detta innebär att den nya hyran utgår från fastigheternas kvaliteter i relation till nuvarande hyresnivå. Alla lägenheter får därför inte samma höjning, den kan bli genomsnittlig 1,2 procent, alternativt högre eller lägre inom spannet 0 – 2,4 procent.

Uppgift om den nya hyresnivån för respektive lägenhet står på hyresavin som kommer under februari.