Alla nyheter 19 December 2022

Nya hyror för parkeringsplatser

Familjebostäder kommer under 2023 att höja hyran för parkeringsplatser, det har inte skett någon justering av hyrorna sedan 2019.

Familjebostäder och övriga bostadsbolag i Framtidenkoncernen har beslutat att hyrorna på parkeringsplatser och garage till 2025 ska ha marknadsmässiga priser. Prissättningen görs utifrån parkeringens egenskaper och geografiska läge.

Under 2023 kommer det i snitt att ske en ökning med 15 procent av parkeringshyrorna, höjningen kommer vara olika i olika områden.

Avtal tecknade under senare delen av 2022 har fått meddelande om ny hyra antingen via brev eller genom att tillträde sker efter 1/1 2023 och ny hyra då redan syns på avtalet.

Då Hyresgästföreningen sa upp förhandlingsordningen för parkeringar 2019, kommer övriga parkeringsavtal att sägas upp för villkorsändring och erbjudas fortsatt förhyrning av parkeringen enligt nya villkor, din nya hyra kommer framgå av dessa avtal.

Läs mer om våra p-platser här: Parkeringsplatser