Alla nyheter 08 mars 2023

Ny styrelse 2023

Vi på Familjebostäder hälsar nya styrelsen välkommen!

Ordförande
Emma Karlsson Landström (V)

1:a Vice ordf: Susanne Bomark (S)
2:a Vice ordf: Ulf Lindh (L)

Ledamöter
Magnus Nylander (M)
Elisabet Hansson (D)
Gunnar Larsson (S)
Julia Lundell (S)

Suppleanter
Anders Wikström (S)
Kristoffer Laanemets (M)
Ulla Ekman (V)

Arbetstagarrepresentanter
Camilla Claesson (Fastighets)
Annika Berntsson (Akademikerna)
Karin Jaxmark (Unionen)

Lekmannarevisorer:
Hans-Göran Gustafson (SD)
Jonas Bergsten Paija (S)

Lekmannarevisorsuppleanter:
Stefan Dahlen (SD)
Jens-Henrik Madsen (S)