Alla nyheter 26 August 2022

Nu börjar upprustningen av våra fastigheter på Gråberget

Genom åren har olika renoveringar påverkat husens ursprungliga utseende men nu genomför vi en välbehövlig upprustning, samtidigt som vi återställer den gamla charmen. Vi ser helt enkelt framåt genom att titta bakåt!

Temat för renoveringarna är återbruk, energieffektivisering och varsamt återskapande. Det betyder att vi lägger stor vikt vid både klimathänsyn och husets historia när vi åtgärdar de brister som idag finns i tak, fönster och fasad. Därmed minskar energiförbrukningen i fastigheterna med hela 20 procent.

Gammal stil med moderna tekniker
Under åttiotalet genomfördes flera renoveringar som gjort att husen tappat sin genuina karaktär av folkhemsarkitektur. Därför har vi tagit fram en plan för att återskapa fastigheternas ursprungliga charm, samtidigt som vi bygger ett modernt, funktionellt och klimatsmart boende som håller över tid.

Det gör vi genom att återställa de slätputsade fasaderna i husets originalfärger av mjukt gulbeige eller milt grönt, lägga ett rött tegeltak och flytta ut alla fönster för att skapa ett mer tidstypiskt utseende. Fönstersmygarna putsas enligt det ursprungliga utförandet och de fönster som måste ersättas, tillverkas så likt originalfönstren som möjligt. Balkongerna får samma färger som husen för att skapa ett harmoniskt utseende och den rätta karaktären från femtiotalet.

Återbruk av taktegel
Renoveringen har en tydlig plan för återanvändning av de material som går att plocka ner och spara för användning vid nya projekt. Vi använder också återbrukat material när vi ersätter det nuvarande betongteglet på taken med ett gammaldags rött lertegel som plockats ner från andra fastigheter och sparats för det här tillfället.

– Genom att vi återbrukar takpannorna, minskar utsläppen av växthusgaser med 26 ton jämfört med om vi skulle ha lagt ett helt nytt tak. Det motsvarar 10 000 mil med bil eller emissionerna från tillverkningen av 26 000 mjölkpaket! Samtidigt minskar avfallet med 100 ton som annars skulle ha slängts trots att pannorna är i utmärkt skick, berättar Ellen, projektledare på Fastighetsutveckling.

Med bidrag från EU:s satsning NextGeneration EU för vårt arbete med energieffektiviseringar.

Kort om renoveringen

Adresser: Märlspiksgatan 2 och 4, Kabelgatan 27, 29 och 31
Fastighetstyp: lamellhus från 1950-talet, tilläggsisolerade 1983
Antal lägenheter: 118
Antal lokaler: 3
Vad: renovering av fasad, tak, fönster och fasadbelysning
Hur: med återbruk och återskapande av den ursprungliga charmen
Beräknad tidsperiod: augusti 2022 — maj 2024