Alla nyheter 03 October 2023

Niondeklassare visade bilder av sin stad

Under årets Bokmässa visade 500 niondeklassare bilder som de tagit av sin vardag i Göteborg. Det var bilder på närområdet, som ofta inte syns i marknadsföringen av Göteborg, men som har stor betydelse för människorna som bor där.

I välkomsttalet till Högstadiedagen tackade programchef Oscar Ekström Familjebostäder för att vi tillsammans med Hasselbladstiftelsen och Bokmässan stöttat projektet ”Vår stad”.

Projektet innebar att eleverna i somras tog en bild på en plats i staden där de hanterar sin vardag och skrev en bildtext till. Det kan till exempel vara en fotbollsplan, en godisbutik eller en bild från ett tågfönster en tidig morgon på väg till skolan.

Staden byggs upp av olika delar som är viktiga för vårt medvetande. Vad händer när vi bygger om eller bygger nytt? Vems är staden?

Alla bilderna kom med på utställningen, som visades genom bildspel. Ibland stod texterna i konstrast till bilderna.

Skolor i och omkring Göteborg deltog i utställningen, bland annat fyra skolor från Bergsjön. Alla bilderna som skickades in visades. Planen är de kommer fortsätta att visas i Familjebostäders skyltfönster på Södra vägen i höst.