Alla nyheter 15 December 2023

Medling kring hyrorna 2024

Vid förhandlingarna om hyreshöjningarna inom allmännyttan i Göteborg har parterna ännu inte kommit överens. Parterna har därför bett om medling från Hyresmarknadskommittén (HMK).

I årets förhandlingar mellan Framtidenkoncernen och Hyresgästföreningen har man försökt att mötas på en rimlig nivå för båda parter. Man har diskuterat både ett- och fleråriga lösningar för att hitta en väg framåt. Målsättningen är varje år att komma överens om den nya hyran vid förhandlingsbordet. Det är så modell är tänkt att fungera men när det inte lyckas finns möjligheten att gå till HMK, enligt överenskommelse mellan förhandlingsparterna.

I dagsläget kan vi inte ge besked om när hyresförhandlingen kommer vara avslutad. Det beror bland annat på när ärendet tas upp i HMK och hur lång den processen blir. Det står även parterna fritt att själva teckna en lokal överenskommelse även om vi nu bett HMK om medling.

Så snart förhandlingen är avslutad kommer Familjebostäder att informera alla hyresgäster om hyreshöjningen. Den nya hyran för varje enskild  lägenhet kommer att stå på hyresavin efter avslutad förhandling.