Alla nyheter 16 May 2022

Läxhjälpen ger barnen ökad framtidstro

Familjebostäder gör mycket som till synes faller bortom rollen som ett fastighetsbolag. Bland annat så har det anställts 11 läxhjälpare som genom sitt arbete ger eleverna ökade förutsättningar att klara sin skolgång.

– Om man inte kan få hjälp i sitt studiearbete så tror jag man lätt ger upp, säger läxhjälparen, Elma.  

Familjebostäder har 11 anställda läxhjälpare som arbetar totalt 40 arbetspass i veckan på Bergsjöskolan, Gärdsmosseskolan, Solbackeskolan och Föräldrarådets läxhjälp. Läxhjälparnas roll är att dels fungera som just läxhjälpare, dels som förebilder för barnen som bor i området.

– Vårt långsiktiga mål är att tillsammans med skolan och andra aktörer vara med och bidra till att få fler elever att gå ut gymnasiet med godkända betyg. Vi vill hjälpa till att skapa en framtidstro och lyfta fram förebilder för barnen i Bergsjön, säger Utvecklingsledaren Virena Lyckegård, som är ansvarig för läxhjälparna hos Familjebostäder.

Med barnens drömmar som drivkraft
Den snart färdige juristen Elma har varit anställd läxhjälpare hos Familjebostäder i över två år. Extrajobbet som läxhjälpare har passat henne perfekt, dels tack vare arbetstiderna, men kanske framför allt tack vare drivkraften som barnen ger henne.

– Att få se när barnens betyg blir bättre och bättre och att få höra om deras drömmar om framtiden… ja, en bättre drivkraft för mig att fortsätta med mina egna studier finns inte, säger läxhjälparen Elma.

– Jag tror att läxhjälpen möjliggjort mycket av det hopp som barnen idag känner, för om man inte kan få hjälp i sitt studiearbete så tror jag man lätt ger upp, fortsätter hon.

Ökade förutsättningar att klara skolan
Då Familjebostäders strategiarbete i Bergsjön präglas av långsiktiga mål så vore det konstigt om barnens förutsättningar skulle komma i skymundan. Just därför utökar Familjebostäder konsekvent sitt arbete i sociala satsningar som främjar barns skolgång och fritid samt ökar tryggheten i området.

– Många barn har svårt att finna studiero eller få den hjälp de behöver i sitt hem, alltså har de inte alltid rätt förutsättningar att lyckas. Genom läxhjälpen så ökar barnens förutsättningar att lyckas med sina studier och på så vis hålls lågan uppe för en positiv framtidstro, säger Elma.

FAKTA OM LÄXHJÄLPEN:
Läxhjälpen startades för fem år sedan av föräldrar till barn i Bergsjön. Syftet var att öka förutsättningarna för barnen i Bergsjön att klara skolan. Detta genom att hjälpa barnen med sina läxor efter skoldagens slut. I början var det enbart ett 20-tal barn som deltog, idag är det omkring 500 barn som återkommande besöker läxhjälpen. Familjebostäder stöttar idag läxhjälpen med lokaler och 11 anställda läxhjälpare men den verkliga drivkraften kommer fortsatt från föräldrarna och barnen i området.