Alla nyheter 19 April 2023

Kustgatan kan bli årets renovering

Det tidigare ungkarlshotellet på Kustgatan i Göteborgs gamla hamnkvarter har genomgått en transformation. Befintliga lägenheter har renoverats och en kontorsdel har integrerats i boendet, vilket har gett fler lägenheter i ett av stadens mest populära bostadsområden.

Återbruk och hållbarhet har varit ledord. Projektet har även genomsyrats av en vilja att testa nytt och prova digitala fastighetslösningar.

De befintliga 99 lägenheterna har renoverats i dialog med hyresgästerna och 44 nya lägenheter har skapats. En av de nya lägenheterna är helt inredd med återbrukat material som innerdörrar, trägolv, köksstommar, vitvaror och armaturer. Kakel och klinker var en felbeställning av ett annat bolag som skulle slängts om det inte återbrukats och är därför i nyskick.

-Genom arbetet med digitalisering har vi ökat kunskapen kring hur man genom nyfikenhet och dialog kan finna digitala tjänster som svarar mot konkreta behov hos hyresgästerna. Huset är nästan nyckelfritt med digitala lås. Vi testar även flera andra digitala lösningar som exempelvis kylda leveransboxar för livsmedel och på taket finns bolagets enskilt största solcellsanläggning, berättar Patrik Lundgren, distriktschef på Familjebostäder.

Återbruk och konst har varit viktiga pusselbitar i arbetet. Element av sjösten från fasaden har återbrukats till sittmöbler och bord på den gemensamma gården. På fasaden ut mot omvärlden har konstnären Catrin Andersson skapat konstverket Levande Legend, som består av ljusreflekterande former i metall som samspelar med havet och människorna i och utanför huset.

-När vi inledde arbetet utifrån visionen ”Kustgatan – från ett traditionellt flerbostadshus till ett digitalt, hållbart, smart hus” gjorde vi det med öppna sinnen och stort engagemang. Visionen har till stora delar förverkligats och vi har lyckats förena de olika delmålen på ett balanserat sätt. Nu arbetar vi vidare med att implementera de goda exemplen i kommande projekt och sprida våra erfarenheter både internt och externt, summerar Sara Hamon, fastighetsutvecklingschef på Familjebostäder.

Juryns motivering:

“Ett nytänkande projekt där kontor omvandlats till lägenheter, coliving-bostäder tillskapats och befintliga bostäder renoverats. Varsam renovering och återbruk som på ett respektfullt sätt visar hur man kan ta hand om miljonprogrammets byggnader. Gedigen hyresgästdialog och omtanke om individen. Stor mån om trygghetsskapande åtgärder. En välbehövlig uppgradering av byggnadens utvändiga gestaltning där konsten spelat en viktig roll. Projektet utgör en testbädd med olika digitala lösningar samtidigt som återbruk har stått i fokus, exempelvis med Sveriges första hyresrätt helt uppförd med återbrukat material och med energieffektivisering och vattensparåtgärder utöver praxis.”

Se alla finalister här

Allmännyttans Bästa Renovering presenteras på Fastighetsdagarna i Jönköping 3 maj.