Alla nyheter 31 augusti 2023

Hissar byts ut i Johanneberg

I slutet av maj inträffade en tragisk hissolycka, då en liten pojke förolyckades i ett av våra hus i Johanneberg. En fruktansvärd händelse som har påverkat många. Familjebostäder har försökt att vara ett stöd i den mån vi har kunnat. Som fastighetsägare har vi självklart också fokuserat på att åtgärda den aktuella hissen så att den blev trygg och säker att använda för de som hade behov av den.

Vi bestämde oss även för att införa säkerhetsåtgärderna på de fyra andra hissarna vi har med samma konstruktion. Dessutom ville vi se över om det var tekniskt möjligt att byta ut hissarna till nya. Detta arbete är nu klart och vi har fattat beslut om att byta ut samtliga fem hissar.

-När det handlar om åtgärder i äldre hus är det inte alltid självklart att det man vill göra är möjligt. Vi var helt enkelt inte säkra på att hissarna gick att byta ut, säger Sara Hamon, Fastighetsutvecklings-chef. Med stöd av hissexperter har vi nu en tydlig bild av att ett byte är möjligt. Det känns bra.

Tidplanen är inte klar, men arbetet kommer att utföras så snart det går. Boende kommer i god tid att informeras om åtgärdsplanerna.

-Även om det tar en stund innan hissarna är utbytta, vill jag framhålla att de säkerhetsåtgärder som vi gör i första steget, innebär att hissarna är säkra och trygga att använda, säger Sara Hamon.

Ett byte innebär bland annat att hissarna får:

· Automatiska dörrar (på varje våningsplan i trapphusen) med heltäckande front

· Nya ”hisskorgar” (i den man står, själva hissen)

· Automatiska dörrar till ”hisskorgarna”