Alla nyheter 20 December 2023

Har du koll på de fyra B:na inom brandskydd?

Varje år omkommer 80–90 personer i bostadsbränder. Extra utsatta är våra äldre, ensamboende och personer med nedsatt förmåga att ta sig ut på egen hand. Det bästa sättet att förebygga bränder är bra rutiner, brandskydd och kunskap om hur bränder uppstår.

Om olyckan skulle vara framme kan det vara livsavgörande att du har brandsäkrat ditt boende med de fyra B:na inom brandskydd: brandvarnare, brandsläckare, brandfilt och boendet försäkrat.

Läs mer om de fyra B:na och hur du brandsäkrar ditt boende på Brandskyddsföreningens hemsida.