Alla nyheter 27 September 2022

Gör dig redo – Krisberedskapsveckan visar dig hur

Vecka 39 varje år genomför Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Krisberedskapsveckan, för att uppmärksamma oss på hur vi ska agera om vardagen vänds upp och ner. Här är du en viktig pusselbit för att skapa trygghet och stabilitet.

Oavsett händelse behöver du vara redo att klara dig själv i en veckas tid. Därför är det bra att göra en plan för hur du ska ordna med vatten, mat, radio och värme.

Om till exempel strömmen försvinner en längre period blir det snabbt kallt inomhus. Då kan det vara bra att ha lagt undan några varmare plagg (både inne- och ytterplagg) och gärna extra filtar i en krislåda eller åtminstone i nära anslutning till den.

Just nu har Göteborgs Stad en informationskampanj som lär dig mer och vad du kan göra redan nu, ifall krisen kommer.

Lär dig mer om hur du kan preppa dig på ett bra sätt:

Göteborgs Stad – krisberedskap

MSB – krisberedskap