Alla nyheter 09 March 2022

Gemensam omflyttningsplats

För dig som är intresserad av att göra en omflyttning, vill vi informera om att alla kommunala bostadsbolag i Göteborg kommer att gå samman i en gemensam omflyttningsplats.

Det innebär att du framöver inte bara kan söka annan bostad hos Familjebostäder, utan även hos Bostadsbolaget, Poseidon och Gårdstensbostäder. Planen är att den kommer att finnas tillgänglig under 2022 och vi kommer att återkomma med information om förändringen.