Alla nyheter 06 October 2021

Ge oss din bild av ett klimatvänligt boende!

Familjebostäder vill bidra till ett bättre klimat. Dels på det sätt vi tar hand om våra hus, dels på det sätt vi underlättar för våra hyresgäster att leva klimatvänligt.

Nu vill vi gärna få våra hyresgästers bild av vad som är viktigt för att kunna leva klimatvänligt i våra bostäder, fastigheter och områden. Den 8 oktober skickar vi därför en enkät med fokus på klimat och miljö till hälften av hushållen. Enkäten skickas via e-post och sms.

Har du fått enkäten? Vi är väldigt tacksamma om du kan ta dig en stund och svara på frågorna och kanske bidra med idéer och synpunkter. Du som får denna enkät får inte vår stora kundenkät med frågor om bland annat vår service. Den kommer till dig nästa år.