Alla nyheter 20 November 2023

Familjebostäder höjer hyran för parkeringsplatser

Från och med den 1 januari höjer vi hyrorna för parkeringsplatser i hela vårt bestånd. En anledning till höjningen är att hyrorna ska vara mer marknadsmässiga. Vi vill att du som hyr en plats helt enkelt betalar för vad du får.

I detta första steg börjar vi med markparkeringarna. Höjningen på platserna kommer att variera utifrån platsens egenskaper och i vilket område den ligger. I genomsnitt handlar det om cirka 22 procent. Beroende på hur hög höjningen blir kommer vi att höja den stegvis mellan ett och tre år. Framöver kommer vi även att se över prisbilden för andra typer av parkeringar; parkeringsdäck, garage med flera.

Hållbart resande

En annan anledning till att vi höjer hyrorna för parkeringsplatser är att vi gärna ser att fler ändrar sina resvanor till att bli mer klimatvänliga. Kanske man väljer att inte ha en bil, för att i stället åka kollektivt, cykla, promenera. Eller kanske nyttja en bilpool som ofta har elbilar att tillgå.

 Brev kommer

Alla som hyr en parkeringsplats kommer i god tid få ett brev med information om den nya hyran.

Uppsägning av parkeringsplats

Normalt sett har vi tre månaders uppsägningstid även på parkeringsplatser. Det är smidigt att gå in på Hemmahos, för digital hantering. Vill du säga upp din plats innan höjningen kan du i stället anmäla det till vår kundservice senast den 29 december. Kontakta då kundservice, 031 731 67 00, alla vardagar mellan klockan 8-16.

Läs gärna mer om våra p-platser här.