Alla nyheter 31 January 2024

En lyckosam modell

Här kan du läsa om vår arbetsmodell. Vi kan se ett mönster, under de senaste sex åren är du som bor hos oss allt mer nöjd. De flesta bostadsbolag har ungefär samma uppdrag som oss, men verksamheten sköts ändå på olika sätt. Så låt oss berätta om hur vi gör.

Vi finns där du bor
Vi har valt en decentraliserad modell, att jobba nära dig som hyresgäst och nära våra fastigheter. Vi har därför 11 områdeskontor och där du bor har vi ett av dessa. Här finns chef, förvaltare, bovärdar, miljövärdar och samordnare. En styrka på cirka 12-15 personer som jobbar med den dagliga skötseln med vår utemiljö, våra hus och lägenheter. Vissa delar köper vi in som exempelvis städning i våra trapphus. På Södra Vägen jobbar specialister med att bland annat planera för renoveringar, underhåll, styra husens alla digitala uppkopplingar, här finns uthyrning och härifrån sköts den övergripande kommunikationen.

Enkäten ett viktigt underlag
I grunden handlar vår modell om prioriteringar. Vi har de medel vi har, och dessa innefattar endast våra hyresintäkter. För dessa planerar vi i detalj varje år, vad som är viktigast. Och här är svaren på den årliga hyresgästenkäten ett av de viktigaste underlagen. Vi planerar små till stora ombyggnadsprojekt, förändringar i utemiljö, hur vi kan förbättra vår service, skapa boinflytande, utföra klimatåtgärder med mera. Därtill kommer organisationen. Att vi organiserar oss så att vi på bästa sätt tar vara på all kompetens för att kunna leverera på topp.

Tillgängliga för dig och dina grannar
Vår modell handlar därför om god planering, prioritering, uppföljning. Men god planering, ordning och reda räcker inte. Det mänskliga perspektivet är väl så viktigt. Att vi lyssnar på dig som bor hos oss, att vi är lyhörda för vad du vill och tycker, att vi är tillgängliga. Det är kanske inte alltid vi kan leva upp till allas behov, men då förklarar vi våra skäl till ett beslut. Vi brukar ibland säga att ”vi lyssnar, vi gör och vi berättar”.

Vi har idag en mängd olika kanaler för vår kommunikation. Den senaste Boendeappen, lanserade vi fullt ut för cirka ett år sedan. Om du har missat att ladda ned, gör det. Du hittar den i din app-butik, sök på Boendeappen Avy. Här får du aktuella meddelanden, du kan felanmäla, boka tjänster där dessa finns, och mycket annat. Vi vill också lyfta fram vår kundservice med våra kompetenta medarbetare som svarar på frågor via olika kanaler varje dag, mellan klockan 8 och 16.

Tryggt och trivsamt
Vi vill att det ska vara trivsamt hos oss. Det gäller både för dig som boende och för oss som arbetar på Familjebostäder. Livet blir mycket enklare och bättre om det är trivsamt. Det ska också vara tryggt. Vi har ett nära samarbete med Störningsjouren som tar hand om störningar kvällar och helger. Dessutom har vi i flera av våra områden trygghetsvärdar som är på plats på kvällar, varje dag, året om.


Vi skapar morgondagens hem – tryggt, trivsamt och klimatvänligt tillsammans med göteborgarna.