Alla nyheter 06 juli 2022

Dubbelt så många sommarjobb för unga i Tynnered

Med den gemensamma satsningen Destination Tynnered erbjuder Volvo Cars, Stena Fastigheter och Framtiden, där vi på Familjebostäder ingår, dubbelt så många sommarjobb till unga i Tynnered jämfört med förra året. Totalt blir det 300 jobb, som fastighetsvärd, entreprenörer och tekniker.

– Det känns fantastiskt roligt att vi kan erbjuda så många unga ett sommarjobb, en första rad på cv:t och en inblick i arbetslivet, säger initiativtagarna.

2021 sommarjobbade 151 unga i Tynnered inom ramen för Destination Tynnered, vilket var tre gånger så många jobb jämfört med året dessförinnan. I år, 2022, dubbleras antalet till 300 sommarjobb.

– Med gemensamma krafter har vi åter igen utökat antalet sommarjobb och därmed gett fler unga möjlighet till en framtidstro. Det är en viktig del i vår gemensamma målsättning att Tynnered 2025 inte längre ska vara ett särskilt utsatt område, utan istället ett område som präglas av framtidstro och entreprenörskap, där man kan förverkliga sina drömmar och ha sin egen försörjning, säger initiativtagarna.

Stena Fastigheter, Volvo Cars och Framtiden ser sommarjobb som ett viktigt steg på vägen till personlig utveckling och egen försörjning. Sommarjobb är ofta den första kontakten med arbetslivet och ger unga en första rad på cv:t och tillgång till ett nätverk som är viktigt för framtiden. Därför har företagen arbetat aktivt tillsammans, inom ramen för Destination Tynnered, med att skapa fler sommarjobb.

• Merparten av ungdomarna, som är i åldrarna 16-20, sommarjobbar i Stena Fastigheter, Familjebostäder och Bostadsbolagets bostadskvarter i Göteborg, med uppdrag som att göra fint på gårdar, rensa ogräs, måla och arrangera roliga sommaraktiviteter för barnen. De kommer också bygga ett uteklassrum tillsammans med studenter på Chalmers.

• Nytt för i år är att elever i årskurs 8 får möjligheten att plugga upp sina betyg samtidigt som de sommarjobbar med fastighetsskötsel.

• Ett antal ungdomar arbetar som Förändringsagenter med uppdraget att ta fram förslag på aktiviteter som stärker gemenskapen och ökar tryggheten i bostadsområdet.

• Tillsammans med universitetsstudenter kommer ett antal ungdomar att arbeta med frågeställningar kring dialog, ökat engagemang i den demokratiska processen och hur man får fler ungdomar att intressera sig för tekniska yrken.

• Ett antal ungdomar som gått ut årskurs 8 sommarjobbar som tekniker och deltar i hela produktutvecklingsprocessen. Jobben är ett samarbete mellan Motorbranschens Tekniska Gymnasium, AB Volvo och Volvo Cars.

Destination Tynnered

Satsningen Destination Tynnered är ett unikt och långsiktigt samarbete mellan Framtiden, Stena Fastigheter och Volvo Cars, tre aktörer som delar ett starkt samhällsengagemang och en lokal koppling till Tynnered. Målet är att Tynnered 2025 inte längre ska vara ett särskilt utsatt område, utan istället ett område som präglas av framtidstro och entreprenörskap, där man kan förverkliga sina drömmer och ha sin egen försörjning.

Tynnered ska vara en stadsdel fylld av liv, där man vill bo, arbeta och besöka. Vägen dit handlar om att sätta in insatser där de gör skillnad på riktigt – på skolresultat, fritidsaktiviteter och jobb, men också på att investera stort för att göra Tynnered till en attraktiv destination. Samarbetet startade under våren 2021 och bygger på parternas erfarenheter av att skapa trygga och hållbara städer.