Alla nyheter 04 oktober 2023

Du har väl hemförsäkring?

För alla som har en bostad gäller det att ha en giltig hemförsäkring. Om bostaden eller någon annan del av fastigheten drabbas av exempelvis brand eller vattenskada är det hemförsäkringen som täcker skador på egendom.

En annan viktig sak med hemförsäkringen är ansvarsdelen som täcker kostnader om du eller någon i ditt hushåll skulle orsaka exempelvis en brand genom slarv eller vårdslöshet. Annars skulle det kunna få väldigt stora ekonomiska konsekvenser för hushållet. Kolla att du har en giltig hemförsäkring!