Alla nyheter 29 November 2023

Digitala trygghetsvandringar för hyresgästerna

Promenad i Backa  bild: Niklas Maupoix

Som första bolag i Sverige bjuder vi på Familjebostäder in våra hyresgäster till digitala trygghetsvandringar som ett komplement till vandringarna som sker på plats mellan husen. I Backa och Kortedala kan de boende välja om de vill gå en trygghetsvandring i sitt hem eller på plats ute i området.

Syftet med den digitala trygghetsvandringen är att så många som möjligt, ur ett tillgänglighetsperspektiv, ska kunna delta oavsett var man befinner sig. Man kan i lugn och ro markera på en karta vilka sträckor man brukar röra sig på, var det känns tryggt och mindre tryggt. Dessutom finns det utrymme att lämna information om det är något man saknar på en särskild plats.

Genom trygghetsvandringar kan vi bättre förstå och utveckla våra områden och öka känslan av trygghet utifrån de boendes perspektiv. Trygghetsvandringen är utformad som en kartbaserad enkät, där användaren placerar ut och ritar svaren direkt i kartan. Den digitala trygghetsvandringen inleds med några bakgrundsfrågor. Totalt tar det cirka 15 minuter att delta digitalt.

 -Det vi vill uppnå med den här trygghetsvandringen är att det ska vara tryggt och säkert där man bor. Förhoppningsvis får vi många svar, vilket kommer att generera en prioriteringslista och åtgärdsplan utifrån hyresgästernas upplevelser och önskemål, säger Emelie Garvik, boendeutvecklare på Familjebostäder.

Användaren kan genomföra trygghetsvandringen i sin dator, surfplatta eller smartphone och alla svar är anonyma. Trygghetsvandringen i Backa och Kortedala pågår till 15 januari.