Alla nyheter 07 mars 2022

Dialog i fokus på Bergsjöns nya mingelcafé

Med initiativet ”Bergsjön möts” kan Bergsjöborna träffa representanter från flertalet olika verksamheter i ett icke akut läge, över en kopp kaffe.

På Bergsjöns mingelcafé får bergsjöborna en gång i månaden chansen att möta olika aktörer som verkar i Bergsjön; såsom polis, socialtjänst och skola. Första träffen hölls tisdagen den 22/2 och lockade mängder av bergsjöbor och verksamheter. På plats fanns bland annat AnnSofie Olsson, diakon och styrelseledamot på Bergsjöns Studiecenter Läxhjälpen.

– Jag tycker att träffen var inspirerande och intressant. Det var roligt att så många, både boende och aktörer, tog tillfället i akt att ställa frågor och samtala. Det var många som lyfte konkreta och aktuella frågor som rör närmiljön, barnen och deras situation, säger AnnSofie.

Initiativet är taget av Bergsjön studiecenter Läxhjälpen i samarbete med Familjebostäder, Svenska kyrkan, Göteborgs stad och Göteborgslokaler.

– Syftet med initiativet är att skapa en större förståelse bland de boende om vad de olika verksamheterna gör, samt en förståelse bland verksamheterna om de boendes situation. Vi vill helt enkelt skapa en mötesplats där dialogen sätts i fokus, säger Virena Lyckegård, utvecklingsledare på Familjebostäder i Bergsjön. 

På den första träffen fanns representanter från hela 11 verksamheter, däribland kommunpolisen.

– Träffen är perfekt för att möta många människor samtidigt, där de på ett lättsamt sätt kan ställa viktiga frågor i ett icke akut läge, säger en representant från kommunpolisen.