Alla nyheter 30 November 2022

Brandskyddsutbildning lockade över hundra hyresgäster

I projektet ”Brandskydd i bostad” så utbildar räddningstjänsten stadens invånare i hur man skyddar sig mot brand. De första utbildningarna i nordöstra Göteborg genomfördes i samarbete med Familjebostäder, där utbildningsinsatserna riktades mot hyresgäster på Siriusgatan i Bergsjön.

Bostadsbolagen kan komma att spela en viktig roll när Räddningstjänsten framöver ska utbilda göteborgarna i brandsäkerhet. Utbildningsinsatserna sker nämligen utifrån statistik i vart det brinner som mest och här ligger hyresrätter i flerfamiljshus i topp.

-Det är såklart viktigt att vi når så många som möjligt men till att börja med ska insatserna riktas där de kan göra som mest nytta, säger Brandmannen Fredric Liljeros.

Räddningstjänsten i nordöstra Göteborg har två personer som är tagna ur yttre tjänst för att kunna hålla i utbildningarna, men de behöver däremot hjälp att nå ut till de boende samt ordna lokaler att vara i. Det är här Familjebostäder kommer in i bilden.

-Tack vare Familjebostäder så har vi kunnat nå en bred målgrupp vilket är viktigt då ett utbildningstillfälle inte enbart innebär en envägskommunikation utan också ett tillfälle för oss att prata med de boende. Det är viktigt att de får chansen att berätta om sina behov och ställa frågor i en icke-akut situation, säger Fredric.

Brandmännen Jacob Brodefors och Erik Larsson visar en film på vad som sker när man häller vatten i het olja

Det öppna samtalet är viktigt”

Totalt har utbildningen genomförts fem gånger under de senaste två veckorna. Två tillfällen som varit öppna för samtliga hyresgäster på Siriusgatan, två tillfällen för personer som är 70+ och ett tillfälle för gruppen mentorsmammor. Totalt har cirka 130 personer utbildats, vilket är mer än 10 % av de boende på Siriusgatan i Bergsjön.

-10% av våra hyresgäster på Siriusgatan deltog med stort engagemang och vet nu hur de ska agera vid brand. Det är kunskap som de kommer sprida vidare, vilket är av stort värde. Vi är nöjda med utfallet och hoppas att vi i framtiden ska kunna göra liknande insatser, säger Haisam Abdul-Rahman, Utvecklingsledare på Familjebostäder i Bergsjön.

För Familjebostäder är kunskapshöjande insatser och kanske framför allt det öppna samtalet en nyckel för att öka tryggheten bland de boende, menar Haisam.

-Det har framkommit att vissa hyresgäster inte enbart saknar kunskap i brandsäkerhet utan också har missvisande information om räddningstjänsten. Av den anledningen är utbildningar och kanske framför allt det öppna samtalet viktigt – just för att kunna mötas, diskutera och sprida kunskap i hur man förebygger eller agerar vid en eventuell brand i samverkan med blåljuspersonal, säger Haisam.

Hyresgästen Farhiya Hassan tror att utbildningar som dessa kan rädda liv

”En utbildning som kan rädda liv”

Farhiya Hassan, som bott på Siriusgatan i många år har aldrig någonsin tidigare gått någon liknande utbildning. Hon anser att det var hög tid och ser gärna att de återkommer.

-Har man inte kunskapen så litar man på sin instinkt och då kan det gå fel. Då flyr man nog snarare än stannar när det brinner i någon annan lägenhet eller i trapphuset, precis så som vi idag lärde oss att man inte ska göra. Just därför tror jag att det behövs fler sådana här utbildningar. Det är en utbildning som verkligen kan rädda liv, säger Farhiya.