Alla nyheter 17 January 2022

BoBra – kursen för nya hyresgäster

BoBra är en introduktionskurs som alla hyresgäster hos Familjebostäder i Bergsjön får möjlighet att gå i samband med att de flyttar in i sin nya lägenhet. BoBra startade 2018 som en del av satsningen till att göra Bergsjön mer attraktivt och tryggt. Efter nästan två års uppehåll är nu kursen tillbaka.

I en lägenhet på Siriusgatan i Bergsjön träffas en gång i månaden nya hyresgäster för att lära sig om Familjebostäders historia, sitt nya område, vad man kan fixa själv, vad man inte kan fixa själv, rättigheter, skyldigheter och mycket mer. Vissa saker man får lära sig i BoBra är nyttiga även för den insatte och andra mer grundläggande. Kursen inleds med att Susanne Ahl, projektledare för BoBra-kursen, välkomnar de nyinflyttade och håller en kort föreläsning.

– Här i Bergsjön finns det många nyanlända som behöver extra mycket information och stöd. Vi kan inte utgå från att alla ska veta hur man sköter sin lägenhet och hur alla regler fungerar. Det är just därför vi har den här kursen. Vi vill ge alla våra nya hyresgäster så bra förutsättningar som möjligt, så att de kan trivas så bra som möjligt, säger Susanne Ahl.

Bild på Susanne Ahl som står i dörröppningen till ett badrum

Susanne går igenom praktiska moment som hyresgästerna förväntas kunna utföra själva när de flyttat in.

Efter föreläsningen är det dags för rundvandring där Susanne går igenom praktiska moment som hyresgästerna förväntas kunna utföra själva när de flyttat in. I badrummet visar hon exempelvis hur man tömmer brunnen, vad man gör när man får stopp i toaletten och hur tvättmaskinerna fungerar. I de andra rummen följer en radvis med andra praktiska moment om hur man exempelvis byter proppar och hur man sköter sophanteringen.

– Det är en allomfattande kurs där hyresgästerna ges möjlighet att lära sig att ta hand om sitt boende. Betalningen är att vi får nöjdare hyresgäster och mindre ärenden. Tiden som frigörs kan vi lägga på att förbättra och förfina de allmänna utrymmena och sådant som kommer till godo för alla. Dessutom är kursen ett sätt att presentera oss och skapa en relation till våra hyresgäster, vilket vi genom åren lärt oss är väldigt viktigt, berättar Susanne.

Bild på Muhudiin Mohamed Hussein

Man får en bra bild av Familjebostäder och känner sig välkommen till området, säger Muhudiin Mohamed Hussein.

Muhudiin Mohamed Hussein var en av de nya hyresgäster som besökte december månads BoBra-kurs. Efter att ha gått kursen så har han inte bara lärt sig mer om sitt boende, utan känner sig också välkommen till området.

– Jag tyckte det var väldigt bra och nyttig information att ta med sig. Man får en bra bild av Familjebostäder och känner sig välkommen till området, menar Muhudiin Mohamed Hussein, som efter många år i bostadskö äntligen fått möjlighet att flytta till en egen lägenhet i Göteborg.