Alla nyheter 27 November 2023

Bättre och bättre år för år!

Våra hyresgäster har sagt sitt i den stora hyresgästenkäten. Och vi är så glada över vad de tycker. De är nämligen väldigt nöjda med sitt boende hos Familjebostäder. Nu pågår arbetet med att analysera resultatet och ta hand om alla kommentarer, för att kunna utveckla oss och våra områden vidare.

-För sjätte året i rad får vi bättre betyg av våra hyresgäster. Det är ett kvitto på att vi gör mycket rätt, säger Thorbjörn Hammerth, vd.-Vi spelar en mycket viktig roll för många göteborgare och vi spelar en viktig roll för stadens utveckling. Om det är bra i våra områden har det en positiv påverkan på hela staden.

Varje år får hälften av våra hyresgäster möjlighet att svara på drygt 100 frågor som rör det mesta om boendet.-Varje svar är värdefullt för oss och ligger till grund för vårt fortsatta arbete, säger Thomas Samuelsson, förvaltningschef.-Frågorna som handlar om service sammanställs i ett index – serviceindex – som har ökat från 80 till 80,8 procent. Det känns fantastiskt att många är nöjda med kontakten med oss och hur man får hjälp när man anmäler ett fel. Trygghet, trappstädning och information är andra områden som får fina betyg.

Trygghetsfokus
Under 2023 valde vi att satsa på trygghetsskapande åtgärder. Därför är det extra roligt att allt fler svarar att de känner sig mer trygga i sitt eget boende och sitt närområde. Vi har exempelvis, förbättrat lås, belysning, sett till att utemiljön känns trygg och att det är rent och snyggt överallt.

– I år ser vi ett jämnt utfall av resultatet för våra olika områden. Det är också väldigt positivt. Vi vill att det ska kännas lika bra att bo hos oss oavsett var i Göteborg man bor, säger Thomas Samuelsson.

Bergsjön bäst i Sverige
Vi äger och förvaltar många fastigheter i Bergsjön, av polisen klassat som ett särskilt utsatt område. Vi har här arbetat metodiskt under många år för att skapa ett bra boende och ett bra område.

   -Det är fantastiskt att många i Bergsjön, 80,9 procent, är nöjda med vår service, vilket är bäst i Sverige för utsatta områden. Nästan lika många, 78 procent, känner sig trygga i Bergsjön, säger Siv Undén, områdeschef.

Långsiktigt arbete
Personalen i Bergsjön håller området fint genom att plocka skräp, kolla tvättstugor och andra gemensamma utrymmen flera gånger i veckan. Vi ger nya hyresgäster en personlig introduktion och försöker att träffa hyresgästerna ansikte mot ansikte så ofta det går. Vi renoverar när det behövs och är måna om att utemiljön är fin, trygg och välkomnande.

   -Det är inte så krångligt, vi gör det vi kan. Vi finns i området alla dagar i veckan och våra medarbetare är kända i området. Det gör att vi uppfattas som en pålitlig och trygg aktör. Utöver vår förvaltning försöker vi bidra till en bättre social utveckling med olika satsningar som feriearbeten, jobbhubb, läxhjälp och nära samarbete med andra samhällsaktörer, berättar Siv Undén.

Några av Familjebostäders siffror:

60,4 % av våra hyresgäster som fick enkäten har svarat.

77,9% känner sig trygga i sitt boende och närområde.

88, 2 % är nöjda med informationen från Familjebostäder.

89,1 % trivs i sitt område och kvarter.

Hyresgästenkäten genomförs av AktivBo.