Nya uthyrningsregler fr.o.m. 9 januari

Skapad: 4 januari, 2017

Från och med 9 januari inför samtliga allmännyttiga bostadsbolag inom Förvaltnings AB Framtiden, Familjebostäder, Gårdstensbostäder, Poseidon, Bostadsbolaget nya regler för sin uthyrning. De innebär i korthet att bolagen tar bort krav på inkomst för sökande. Det enda kravet som kommer att ställas och kontrolleras är att de sökande inte har fått fler än tre betalningsanmärkningar under de senaste två åren.

För övrigt kommer vår uthyrning att fungera i stort sett som tidigare. Vi förmedlar lägenheter dels för omflyttning av nuvarande hyresgäster, dels till nya sökande via Boplats. För båda gäller att man prioriteras utifrån boendetid i sin lägenhet för omflyttning och sin registreringstid på Boplats för externa sökande.

Läs den nya policyn: Ny uthyrningspolicy

Tillbaka till årsarkivet