Frågor & Svar

Nya regler för andrahandsuthyrning

Skapad: 30 September, 2019

Sedan den 1 oktober 2019 har Sverige en ny hyreslagstiftning. Målet med den nya lagen är att hyresmarknaden ska bli tryggare och innebär bland annat allvarliga konsekvenser för den som hyr ut olovligt i andra hand. Dessutom finns uppdaterade regler gällande om man har inneboende och om man gör ett lägenhetsbyte.

Andrahandsuthyrning kräver alltid tillstånd

Om du vill hyra ut din lägenhet i andra hand, måste du alltid få detta beviljat av Familjebostäder. Om du inte har ett tillstånd, riskerar du att bli av med ditt hyreskontrakt.

Du får inte ta ut högre hyra än vad du själv betalar

Den hyra som din andrahandshyresgäst betalar ska inte vara högre än den du själv betalar. Om du hyr ut din lägenhet möblerad, kan du göra ett tillägg på hyran med max 15 procent. Om el, bredband eller liknande ingår i den hyra du betalar, kan även dessa kostnader ingå för andrahandshyresgästen.  Om du tar ut en högre hyra än vad du har rätt till enligt ovan, riskerar du att bli av med ditt hyreskontrakt. Om du skulle hyra ut lägenheten utan tillstånd för andrahandsuthyrning och tar ut för hög hyra, riskerar du att få böter eller fängelse i högst två år.

Regler för inneboende

Du har möjlighet att hyra ut en del av din lägenhet, att ha en inneboende. För detta får du ta ut hyra, men bara för den del av lägenheten som den inneboende använder. Har du flera inneboende får hyran som de sammanlagt betalar inte vara större än vad du själv betalar i hyra. Tänk också på att rätten att ha inneboende endast gäller om du själv bor i lägenheten. Annars gäller reglerna för andrahandsuthyrning av hyresrätter och då behöver du tillstånd, se ovan.

Vad som gäller vid byte av lägenhet

För att byta din lägenhet mot en annan hyresrätt behöver du tillstånd från Familjebostäder. I regel behöver både du och den du vill byta lägenhet med, ha bott i respektive lägenhet i minst ett år för att bytet ska godkännas. Det går inte att byta en hyresrätt mot en bostadsrätt eller villa.

Hårdare straff vid handel av hyresrätter

Det är brottsligt att sälja eller köpa ett hyreskontrakt. Det är också förbjudet att betala en hyresgäst, svartmäklare eller annan person för att få ett hyreskontrakt. Straffet för att sälja eller köpa ett hyreskontrakt är böter eller fängelse upp till två år. Om brottet är grovt döms till fängelse i lägst sex månader, och högst fyra år. Den som har köpt, sålt eller försökt sälja ett hyresavtal kan förlora sin hyresrätt med omedelbar verkan.

 

Tillbaka till årsarkivet