Medling i hyresförhandlingen

Skapad: 16 december, 2016

Familjebostäder har lämnat en begäran till Hyresgästföreningen om hyreshöjning för 2017. Bakgrunden är ökade kostnader för bland annat underhållsåtgärder och fastighetsdrift, vilka tyvärr inte vägs upp av de låga räntenivåerna. Familjebostäder har fastigheter med underhållsbehov som våra landshövdingehus och fastigheter inom miljonprogrammet. Det är också mycket viktigt att fortsätta vårt arbete med att – i nära dialog med hyresgäster – utföra åtgärder som efterfrågas.

Tyvärr kan vi konstatera att vi efter ett flertal förhandlingstillfällen inte lyckats komma överens i förhandlingarna med Hyresgästföreningen Region Västra Sverige. Nu kommer medling att ske på central nivå mellan Hyresgästföreningen och SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag.

Tillbaka till årsarkivet