Vår värdegrund

Vi finns här för våra hyresgäster så för att jobba på Familjebostäder behöver du tycka om människor, oavsett vilken befattning du har.

Vi brukar också säga att du måste vara PEPS. Det innebär att du är positiv, engagerad, pålitlig och samspelt. Det är vår värdegrund. Våra värderingar och vår företagskultur som utmärker oss. Hur vi är mot våra hyresgäster och mot varandra. De vägleder oss också i våra ställningstagande och beslut.

Vi är också medvetna om vikten av en bra chef. Att utveckla ett bra ledarskap och kompetenta chefer är en strategiskt viktig fråga för vår verksamhet. Ett bra ledarskap innebär en slagkraft i organisationen som behövs för att klara både dagens och framtidautmaningar. Vi har därför tagit fram en ledningsfilosofi som vägleder våra chef i deras ledarskap. I vår realtidsmätning är vårt ledarindex 8 på en 10 gradig skala. Mätningen visar tydligt att våra chefer är duktiga på att vara tillgängliga, ge stöd och visa respekt för sina medarbetare.