Inspirationsdag i matematik på Chalmers

Skapad: 21 mars, 2019

Lördagen den 30 mars kommer den ideella föreningen Intize anordna en inspirationsdag för barn och ungdomar i matematik på Chalmers med Bergsjöns studiecenter Läxhjälpen.

Idén till inspirationsdagen kom efter en nätverksträff för idéburna läxhjälpsföreningar.

–  Vi blev mycket imponerade av det arbete som Bergsjöns Studiecenter Läxhjälpen bidrar med och ville gärna hitta ett samarbete för att stödja deras verksamhet, och idén om inspirationsdag i matematik kom upp, berättar Linda Ekberg, verksamhetsansvarig på Intize

Inspirationsdagens syfte är att öka barn och ungdomars nyfikenhet kring ämnet matematik och inspirera till lärande genom att erbjuda aktiviteter i en innovativ miljö tillsammans med föräldrar. Mellan 60-80 barn och ungdomar räknar man med ska komma och besöka Intize verksamhet där olika aktiviteter kommer hållas under dagen på Chalmers Campus Johanneberg.

Intize är en studentdriven organisation i Göteborg som arbetar för att stärka självkänslan hos unga och vill avdramatisera ämnet matematik genom att erbjuda mentorskap i matematik för elever på grund- och gymnasienivå samt särbegåvade barn. Finansiellt drivs föreningen av pengar från sponsorer där Intize får huvudsakliga stöd av Chalmers Tekniska Högskola och Skolverket.

Bergsjöns studiecenter Läxhjälpen är en föräldradriven läxhjälp för barn och unga i grundskolan och gymnasiet som vill uppmuntra och stimulera barns läslust och lärande samt verka för att föräldrarna får ökad delaktighet i barnens studier.

Läxhjälpen drivs av Bergsjöns församling tillsammans med Föräldraråd och Familjebostäder

Tillbaka till årsarkivet