Information från Räddningstjänsten

Skapad: 7 juni, 2018

Vi har fortfarande ett ansträngt läge med långvarig torka och väderprognosen visar på fortsatt torr väderlek. Brandriskprognosen är extremt hög och ökar dagligen.

Bara en liten gnista eld i skog och mark kan orsaka en brand som kan bli ordentligt långvarig och svårsläckt i detta läge. De senaste veckorna har vi haft 5-7 bränder i terrängen varje dag. Tack vare tidig upptäckt har bränderna snabbt kunnat begränsas. Vi måste dock fortsätta att mana till mycket stor försiktighet. I ett sådant extremt läge som vi befinner oss i nu, är det viktigt att alla verkligen respekterar eldningsförbudet och tar det på yttersta allvar.

Det som gäller med engångsgrillar är att de ska stå på ett obrännbart underlag, asfalt eller sten. Det räcker således inte med enbart den ställning som medföljer grillen, om man placerar grillen på marken. Även vid avslutad grillning kan kolen kan vara så varm, att det kan starta en brand, upp till 24 timmar.

Vi följer Räddningstjänstens beslut och rekommendationer, vilket inte innebär ett fullständigt förbud för grillning men däremot eldningsförbud för allt som sker på brännbart underlag, inklusive engångsgrillar i sina medföljande små ställningar.

Följ utvecklingen på Räddningstjänstens hemsida

 

Tillbaka till årsarkivet