Fortsatt eldningsförbud

Skapad: 6 juli, 2018

Vi har fortfarande ett ansträngt läge med långvarig torka och väderprognosen visar på fortsatt torr väderlek. Brandriskprognosen är extremt hög och det har redan brunnit på flera platser i Sverige denna sommar.

Bara en liten gnista eld i skog och mark kan orsaka en brand som kan bli ordentligt långvarig och svårsläckt i detta läge. De senaste veckorna har vi haft 5-7 bränder i terrängen varje dag. Tack vare tidig upptäckt har bränderna snabbt kunnat begränsas. Vi måste dock fortsätta att mana till mycket stor försiktighet. I ett sådant extremt läge som vi befinner oss i nu, är det viktigt att alla verkligen respekterar eldningsförbudet och tar det på yttersta allvar.

Det som gäller med engångsgrillar är att de ska stå på ett obrännbart underlag, asfalt eller sten. Det räcker således inte med enbart den ställning som medföljer grillen, om man placerar grillen på marken. Även vid avslutad grillning kan kolen kan vara så varm, att det kan starta en brand, upp till 24 timmar.

  • Du får inte göra upp eld utomhus eller grilla direkt på marken.
  • Det är tillåtet att använda vanliga grillar, kol eller gasol, och i iordningställda grillar, murade eller avskärmade så att de inte utgör risk för brandspridning. Särskilt viktigt att det inte finns risk för spridning ned i marken.
  • Det är tillåtet att använda spritkök eller gasolkök för friluftsbruk.
  • Engångsgrill bör undvikas men får användas om den placeras så att brandspridning inte kan ske ner i marken, dvs den får endast ställas på underlag som sten asfalt etc. Följ anvisningen från tillverkaren.
  • Värmen finns kvar länge i grillkolen efter grillning och kan då orsaka brand. Använd därför rikligt med vatten för att släcka innan grillen lämnas utan uppsikt.
  • Den som grillar har ansvar för hanteringen.
  • Om du upptäcker en brand, ring 112

 

Läs mer om eldningsförbudet här

 

Tillbaka till årsarkivet